Vuokraus- ja toimitusehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Jubilee Oy:n (jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja vuokraajan
(jäljempänä “Vuokraaja”) välisiin kaluste-, astiavuokra- ja palvelu (jäljempänä ”kalusto”) sopimuksiin.
Ehdot pätevät kaikkiin kaluste-, astiavuokra- ja palvelusopimuksiin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.


2. VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin tilaus noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa
vuokralleantajan varastosta tai jolloin se on toimitettu vuokrasopimuksen mukaiseen
toimitusosoitteeseen vuokrasopimuksessa sovittuna aikana. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin
kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle tai kun vuokranantaja
noutaa kaluston sovitusta noutopaikasta. Vuokra-aikaan luetaan nouto- ja palautuspäivät.
Nettisivuillamme näkyvät tuotehinnat pitävät sisällään max 3vrk vuokra-ajan 
(viikonloppuna olevien juhlien osalta vuokra-aika on perjantaista maanantaihin). 
Mikäli sinulla on tarve 3vrk pidemmälle vuokra-ajalle, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.
 

3. VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokraajan sopima kalusto sellaisena ja niine
tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti
yksilöinyt. Vuokraaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän,
laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on vuokraajan tehtävä siitä ilmoitus
vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan aikaisintaan siitä hetkestä, jolloin
vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.


4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan vuokraajalle sopimuksen mukaisen vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta
luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokraaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen
toisin sovittu.


5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Vuokraajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeeseen ja noudattaa vuokralleantajan antamia
rakennus- tai pystytysohjeita. Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun
tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön
jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai
kolmannella osapuolella korjauttaa tai tehdä omia asennuksiaan vuokrakalustoon ilman
vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan
erikseen antamaa kirjallista suostumusta.


6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
Vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä
puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee
palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
Palautuksen viivästyessä vuokra veloitetaan vuorokausi kerrallaan.


7. VUOKRAAJAN VASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja
virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen
uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja
kunnostuskulut vuokraajalta erikseen. Vuokraaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten
tarkastusten suorittamisesta sekä kaikista tarvittavista luvista.


8. VUOKRAAJAN VASTUU TOIMITUSTEN, NOUTOJEN, ASENNUSTEN, PURKUJEN JA MUIDEN
PALVELUIDEN SUHTEEN
Mikäli vuokratun kaluston tai tilatun palvelun toimitus / noutaminen / asennus / purku viivästyy
sovitusta ajasta johtuen tilaajasta tai hänen muista alihankkijoistaan, on vuokralleantaja oikeutettu
laskuttamaan vuokraajaa viivästystunneista aina alkavalta puolelta tunnilta.


9. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti
aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.


10. VAKUUTUKSET
Vuokrakalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokraaja vastaa vuokrakaluston
asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai
lähetyksen vuokraajan lukuun, on vuokralleantajalla oikeus ottaa kuljetusvakuutus vuokraajan
lukuun.


11. SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo
tämän sopimuksen ehtoja, on vuokralleantajalla oikeus purkaa tämä sopimus heti ja ottaa
vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on,
jos vuokraajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä
olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa
olennaisilta osin täyttämättä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta
vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.


12. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, pandemia, tulipalo, konevaurio tai
siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto,
kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota
vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen.
Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna
vuokraajalle siitä koituvaan etuun, ei vuokralleantaja ole velvollinen täyttämään sopimusta.
Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajan sopimuksen täyttämättä jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.


13. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan
kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

14. MAKSUTAVAT JA -EHDOT

14.1. Yritysasiakkaat 
Jokaisen uusasiakkaan luottotiedot tarkistetaan. Uudet asiakkaat laskutetaan tavaran noudon yhteydessä tai ennakkolaskulla. Ennakkolaskussa tilaus astuu voimaan, kun suoritus näkyy tilillämme.
Muut kuin sopimusasiakkaat laskutetaan 7 päivän kuluessa tavaran palautumisen jälkeen. Laskutuksessa sovelletaan 14 päivän maksuehtoa.  Lähetämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. Pyydettäessä erikseen laskutus onnistuu myös sähköpostiliitteenä tai paperilaskulla, johon tulee laskutuslisä 5€ + alv 24%.
 
14.2. Yksityisasiakkaat
Laskutetaan tavaran noudon tai toimituksen yhteydessä korttimaksuna. Erikseen sovittuna voimme myös toimittaa ennakkolaskun. Ennakkolaskussa tilaus astuu voimaan, kun suoritus näkyy tilillämme.
 
Asiakkaan maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen 7,0%.
Jubilee Oy pidättää itsellään oikeuden periä vuokravakuuden tapauskohtaisesti.

15. PIENTILAUSLISÄ
Summaltaan 100€ + alv pienempiin vuokrasopimuksiin
lisätään pienlaskutuslisä 10€ + alv.

16. PIKATILAUS
Kuluvalle päivälle tai seuraavalle päivälle klo 14 jälkeen tehdyistä tilauksista veloitamme pikatilauslisän 20 € + alv. 


17. PERUUTUSEHDOT
Alle 14 vrk ennen sovittua toimitusta tehdyssä peruutuksessa maksu on 25 % laskun loppusummasta. Alle 7vrk ennen sovittua toimitusta tehdyssä peruutuksessa maksu on 50% laskun loppusummasta.
Alle vuorokauden sisällä sovitusta toimituksesta tehdyistä peruutuksista veloitamme 100% laskun loppusummasta.


18. SOVITTELU
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan
alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

 

JUBILEE OY
Y-tunnus: 2630496-9

Linnavuorentie 28
FI-00950 HELSINKI
 

(09) 7599 4400
asiakaspalvelu@jubilee.fi
www.jubilee.fi